Židé v českých zemích : společná cesta dějinami / Kateřina Čapková, Hillel J. Kieval eds.

uveřejnil/a Kateřina Oktábcová  16. prosince 2022
odd. naučné literatury

Nový pohled  na dějiny Židů v českých zemích od raného novověku po současnost, zaměřený na sociální a kulturní provázanost židovského a nežidovského obyvatelstva

Chcete další informace? Klikněte sem a dostanete se na detail tohoto titulu v Katalogu knih naší knihovny.