Příjemné místo pro setkávání, to je

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM HORNÍ POČERNICE

Dojděte si k nám pro odpočinek, zábavu i poučení ...

Cílem centra je vytvářet prostor pro vzájemné setkávání různých cílových skupin a generací. Rozvíjíme mezigenerační sounáležitost a působíme preventivně proti sociálnímu vyloučení cílových skupin. Nabízíme zázemí zejména seniorům a rodinám s malými dětmi.

Centrum podporuje činnost spolků a aktivity neziskových organizací, které pracují ve prospěch cílových skupin na území Horních Počernic.

Pořádají se u nás osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné poradny, besedy, semináře, přednášky a společné akce na témata odpovídající zájmům a potřebám cílových skupin.

Těší se na vás koordinátorka komunitního centra Světlana Lazarová

T: 778 452 100

kulturne-komunitni-centrum-600-01
Mistni-Verejna-Knihovna-Horni-Pocernice_20191120-JachymTopol
kulturne-komunitni-centrum-600-00
KresloProHosta_JachymTopol_MVK-HP_20191120-212346

Pravidelné aktivity a akce

Tady najdete přehled pravidelně konaných aktivit Komunitního centra.

Činnost Kulturně komunitního centra je finančně podpořena ze strukturálních a investičních fondů operačního programu OP Praha - pól růstu ČR.