Přihlášky do knihovny

KDY MÁME OTEVŘENO?

Pondělí ... 13 - 16
Úterý ...  10 - 19
Středa ... 13 - 19

Čtvrtek ... 13 - 19 Pátek ... 10 - 16

Co tady najdete?

Abychom vám mohli založit Čtenářské konto, půjčit knihy a poskytovat další služby, musíte se u nás zaregistrovat. K tomu slouží Přihláška, kterou si můžete stáhnout a dopředu v klidu vyplnit, než k nám poprvé dorazíte jako čtenář nebo čtenářka.

Přihláška pro čtenáře do 15 let

Přihlášku pro čtenáře mladšího 15 let stáhněte tady. Přihlášku vyplňte, vytiskněte a podepište.

Přihlášku musí přinést do knihovny zákonný zástupce dítěte.

Přihláška platí v oddělení pro děti a mládež,
pro povinnou četbu v oddělení beletrie
a podle uvážení knihovnice si lze půjčit tituly
v oddělení naučné literatury.

Přihláška pro čtenáře starší 15 let

Přihlášku pro čtenáře staršího 15 let si stáhněte tady.

Přihlášku vyplňte, vytiskněte a podepište a takto připravenou ji přineste do knihovny.

Přihláška platí ve všech odděleních knihovny.

Nemáte možnost si přihlášku vytisknout?

Nevadí. Tiskopisy přihlášek máme pro vás připravené i v knihovně. Můžete si je odnést domů nebo je vyplnit u nás.