Židovské století / Yuri Slezkine

uveřejnil/a Kateřina Oktábcová  23. září 2020
odd. naučné literatury

Kniha se zabývá těžkým údělem ruských Židů, včetně židovských emigrantů a jejich potomků. Tento kontroverzní počin ojedinělým způsobem osvětluje dějiny nejen židovské a ruské, ale též evropské a americké.

Chcete další informace? Klikněte sem a dostanete se na detail tohoto titulu v Katalogu knih naší knihovny.