Výroční zprávy knihovny

KDY MÁME OTEVŘENO?

Pondělí ... 13 - 16
Úterý ...  10 - 19
Středa ... 13 - 19

Čtvrtek ... 13 - 19 Pátek ... 10 - 16

Co tady najdete?

Místní veřejná knihovna - jako příspěvková organizace, každý rok skládá ze své činnosti účty svému zřizovateli - Městské části Praha 20. Připravili jsme pro vás shrnutí nejdůležitějších událostí a aktivit v uplynulých několika letech. Taky například uvidíte v číslech vývoj počtu čtenářů a knižního fondu. 

Výroční zpráva za rok 2022

rok 2022 v číslech

K poslednímu dni roku bylo v evidenci 29 140 knihovních jednotek.

V roce 2022 jsme koupili 1 430 knih a vyřadili 224 knih.

V roce 2022 měla knihovna 1 704 registrovaných čtenářů, z toho do 15 let 642 dětských čtenářů.

Výpůjček celkem bylo 33 186.

Shrnutí

  • Počet návštěvníků: 35 523
  • Návštěvníci webových stránek knihovny: 11 008
  • Návštěvníci využívající internet v knihovně: 72
  • Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny: 1 464
  • Počet vstupu do elektronického katalogu mimo knihovnu: 12 528
  • Návštěvníci kulturních akcí: 264
  • Návštěvníci vzdělávacích akcí: 486
  • Návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem: 100

V obci před ZŠ Ratibořická pravidelně nabízí půjčování knih Bibliobus z MK Praha.

Kulturní a vzdělávací akce pořádané knihovnou během roku 2022

Oddělení dětí a mládeže

Literární soutěž Lovci perel-vyhodnocení během června, od září další ročník.
Pasování prvňáčků na čtenáře.
První kroky do knihovny.

Oddělení naučné literatury

Vzdělávací programy pro školy
Oddělení naučné literatury je specifické v tom, že knihy jsou řazeny podle MDT (mezinárodní desetinné třídění), tudíž je větší náročnost na obsluhu, potřebná pomoc knihovnice při vyhledávání konkrétních materiálů. Značnou část čtenářů tvoří studenti a dospělí studující, kteří toto oddělení v hojné míře užívají.

Beletrie

Vzdělávací programy pro školy
Besedy s autory: Hana Maria Körnerová

Projekty – podpora MČ

Projekt S Knížkou do života/Bookstart

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Kulturní a vzdělávací akce pořádané Kulturně komunitním centrem během roku 2022

25. 1. – Seminář: Co mi dává energie. Přednáší Marie Půrová
24. 2. – Seminář: Co nám tělo říká. Přednáší Marie Půrová
24. 3. – Seminář: Co je to být ženou. Přednáší Marie Půrová
26. 4. – Seminář: Jak se neztratit v chaosu. Přednáší Marie Půrová
26. 5. – Seminář: Dopřát si radost. Přednáší Marie Půrová
14. 6. – Seminář: Dovolit si dovolenou. Přednáší Marie Půrová
16. 6. – Přednáška spojena s promítáním autorského dokumentu: Příběh tantry. Přednáší Viliam Poltikovič
22. 9. – Seminář: Otevírání se životu, takový jaký je. Přednáší Marie Půrová
13. 10. – Seminář: Laskavost k sobě Přednáší Marie Půrová
1.,8., 15. 11. – Přednáška: 70 let od zahájení televizního vysílání České televize.
10. 11. – Seminář: Důvěra v sebe. Přednáší Marie Půrová
7. 12. – Hra na harfu na předvánočním setkání seniorů. Aneta Pávková
8. 12. – Seminář: Vánoční pozastavení. Přednáší Marie Půrová

Výroční zpráva za rok 2021

rok 2021 v číslech

K poslednímu dni roku bylo v evidenci 27 934 knihovních jednotek.

V roce 2021 jsme koupili 1 412 knih a vyřadili 87 knih.

Počet registrovaných dospělých čtenářů byl 1 322, dětí do 15 let bylo 501.

Byly realizovány 24 355 výpůjček.

Kulturní akce navštívilo 128 návštěvníků, vzdělávací akce 56, ostatních akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem navštívilo 761 host.

Shrnutí

S ohledem na průběh pandemie koronaviru byl provoz knihovny a komunitního centra velkou část roku omezen. Knihovna pružně reagovala na měnící se situaci a přizpůsobila svůj provoz aktuálním nařízením Vlády ČR. Výpůjčky byly ve spolupráci s MKP průběžně prodlužovány, čtenáři tak nemuseli mít obavy o placení pokut za pozdní vrácení.

V průběhu roku 2021 poskytla MKP místním knihovnám přímý přístup do své e-knihovny přes katalogy MKP. Bylo dostupných kolem 2 500 e-knih. Při omezených možnostech provozovala knihovna výdejové okénko. Rezervace dokumentů byla možná přes online katalog. O tuto službu byl zájem ze strany čtenářů velký.

Kulturní a vzdělávací akce pořádané knihovnou během roku 2021

Únor až konec května 2021 – Přelouskej knihu
Literární a výtvarné soutěže S krtkem do Řáholce (Z. Miler a V. Čtvrtek výročí narození) a Karel Čapek (100 let od premiéry R.U.R.)
Od října 2021 - Lovci perel
Literární soutěž Moje nej…kniha se představuje

Kulturní a vzdělávací akce pořádané Kulturně komunitním centrem během roku 2021

14. 10. – Workshop: Osobní styl. Přednáší Dana Beranová.
19. 10. – Seminář: Naše vztahy I. Přednáší Marie Půrová.
21. 10. – Workshop: Make–up. Přednáší Dana Beranová.
4. 11. – Promítání a beseda s autorem Martinem Mahdalem.
11. 11. – Naše vztahy II. Přednáší Marie Půrová.
8. 12. – Workshop: Výroba drobných vánočních dárků.

Výroční zpráva za rok 2020

rok 2020 v číslech

K poslednímu dni roku bylo v evidenci 26 609 knihovních jednotek.

V roce 2020 jsme koupili 2 323 knih a vyřadili 6 832 knih.

Počet registrovaných dospělých čtenářů byl 1 623, dětí do 15 let bylo 597.

Byly realizovány 31 553 výpůjčky.

Kulturní akce navštívili 104 návštěvníci, vzdělávací akce 155, ostatních akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem navštívilo 824 hostů.

Shrnutí

S ohledem na průběh pandemie koronaviru byl provoz knihovny a komunitního centra velkou část roku omezen. Knihovna pružně reagovala na měnící se situaci a přizpůsobila svůj provoz aktuálním nařízením Vlády ČR. Výpůjčky byly ve spolupráci s MKP průběžně prodlužovány, čtenáři tak nemuseli mít obavy
O placení pokut za pozdní vrácení. V průběhu roku 2020 poskytla MKP místním knihovnám přímý přístup do své e-knihovny přes katalogy MKP. Bylo dostupných kolem 2 500 e-knih.

Při omezených možnostech provozovala knihovna výdejové okénko. Rezervace dokumentů byla možná
Přes online katalog. O tuto službu byl zájem ze strany čtenářů velký.

V roce 2020 byla naše knihovna vybrána Městskou knihovnou V Praze do soutěže Městská knihovna roku,
kde – cituji: „více než důstojně reprezentovala veřejné knihovny za kraj Praha. Za účast v soutěži i přípravu požadovaných podkladů patří knihovně velké dík.“

Kulturní a vzdělávací akce pořádané knihovnou během roku 2020

9.1.2020 První kroky do knihovny - IQ School - 18 účastníků
15.1.2020 Beseda, autorské čtení, autogramiáda se spisovatelkou Alenou Morštajnovou
16.1.2020 Bibliografická příprava žáků – ZŠ Stoliňská – 20 účastníků
12.2.2020 První kroky do knihovny – MŠ Zelenečská – 13 účastníků

Výroční zpráva za rok 2019

rok 2019 v číslech

K poslednímu dni roku byly v evidenci 31 118 svazků knih a 31 titul periodik.

Knihovní fond se rozrostl o 122 tituly.

Počet registrovaných dospělých čtenářů byl 1 075, dětí do 15 let bylo 794.

Byly realizovány 44 084 výpůjčky.

Shrnutí

V březnu se konal měsíc čtenářů, knih a knihoven a Noc s Andersenem.

Dvanácti akcí První kroky do knihovny se zúčastnilo celkem 212 dětí. Bibliografická přípravy žáků ZŠ + SŠ se při pěti akcích zúčastnily 104 děti.

Ke dni 1. ledna 2019 přešla činnost Kulturně komunitního centra pod správu MVK. Koordinátorkou je MgA. Světlana Lazarová. Kulturně – vzdělávací akce se pořádají společně s knihovnou. Šestnácti akcí se zúčastnilo 285 dospělých a 321 dětí.

V letních měsících knihovna přešla na nový knihovní systém TRITIUS. Finančně ho pokryla Městská knihovna v Praze a zajistila zaškolení pracovnic.

V roce 2019 jsme rozšířili výpůjční dobu o 3 hodiny týdenně (pondělí 13.00 – 16.00).

Během listopadu a prosince absolvovaly pracovnice knihovny školení – workshop.

Rozvoj zaměstnanců knihovny a Kurz první pomoci „Zážitkový kurz první pomoci“.

Ke konci roku obstarala knihovna zbrusu nové webové stránky.

V roce 2019 poskytla knihovna prostory jako sběrné místo pro Batůžkový projekt.

Výroční zpráva za rok 2018

rok 2018 v číslech

K poslednímu dni roku byly v evidenci 30 996 svazků knih a 31 titul periodik.

Knihovní fond se rozrostl o 892 tituly.

Počet registrovaných dospělých čtenářů byl 1 265, dětí do 15 let bylo 571.

Bylo realizováno 47 488 výpůjček.

Shrnutí

Po rozsáhlé rekonstrukci budovy získala knihovna i nové vnitřní vybavení.

Oddělení pro děti a mládež se nachází ve 2. patře budovy. Knihy jsou řazené podle věku dětí a žánru, pro lepší orientaci slouží barevné puntíky. Oddělení má dětský koutek, herní prvky, relaxační zónu a místo pro kočárky.

V 1. patře je oddělení beletrie a oddělení naučné literatury. Toto oddělení je specifické v tom, že knihy jsou řazeny podle MDT (mezinárodní desetinné třídění), tudíž je větší náročnost na obsluhu, potřebná pomoc knihovnice při vyhledávání konkrétních materiálů. Značnou část čtenářů tvoří studenti a dospělí studující, kteří toto oddělení v hojné míře užívají. Součástí oddělení je studovna.

V oddělení beletrie se nacházejí romány klasické literatury řazené abecedně podle autorů, detektivky, sci-fi, fantasy, humor, poezie a zvláštní častí fondu je povinná četba pro školáky a studenty. Dále máme ve fondu periodika, denní tisk a zvukové záznamy.

K prostorám knihovny po rekonstrukci přibyla i zahrádka s posezením.

V obci jsme zřídili Knihobudku, která slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.

Výroční zpráva za rok 2017

rok 2017 v číslech

K poslednímu dni roku byly v evidenci 30 104 svazky knih a 31 titul periodik.

Knihovní fond se rozrostl o 1 303 tituly.

Počet registrovaných dospělých čtenářů byl 1 232, dětí do 15 let bylo 562.

Byly realizovány 36 382 výpůjčky.

Shrnutí

Rok 2017 se vyznačoval dokončovacími pracemi v rámci rekonstrukce knihovny a následným stěhováním z Chvalské tvrze. Vnitřní vybavení zhotovila firma Ceiba s.r.o. k naší veliké spokojenosti. V květnu jsme zahájili stěhování a dne 5. června jsme mohli knihovnu slavnostně otevřít. Rozpočet rekonstrukce činil 12 milionů.

Knihovna je rozšířená o jedno oddělení (oddělení pro dospělé se rozdělilo na odd. beletrie a odd. naučné literatury). 

V prostorách přízemí budovy nově vzniklo Kulturně komunitní centrum. Cílem tohoto projektu je vytvářet prostor pro vzájemné potkávání se různých cílových skupin a generací. 

Výroční zpráva za rok 2016

rok 2016 v číslech

K poslednímu dni roku byly v evidenci 29 473 svazky knih a 31 titul periodik.

Knihovní fond se rozrostl o 1 059 titulů.

Počet registrovaných dospělých čtenářů byl 1 182, dětí do 15 let bylo 437.

Byly realizovány 36 074 výpůjčky.

Shrnutí

Rekonstrukce knihovny na Náchodské nejdou podle plánu, termíny se značně prodlužují. Víme, že stěhování během roku 2016 nepřipadá v úvahu. Knihovna pracuje při omezených možnostech.

Pro veřejnost pravidelně jednou měsíčně pořádáme na Chvalském zámku Zámecká setkání Nejen pro seniory.

Na podzim proběhl jubilejní již desátý ročník cyklu Poznej země Evropské unie. Tentokrát to byly Dny bulharské kultury.

V prostorách knihovny je záměr vybudovat Kulturně komunitní centrum Horní Počernice. Cílem je vytvoření prostor kulturně – komunitního centra v budově Náchodská 754 k realizaci spolkových, komunitních, kulturních a poradenských aktivit.

Výroční zpráva za rok 2015

rok 2015 v číslech

K poslednímu dni roku byly v evidenci 28 424 svazky knih a 31 titul periodik.

Knihovní fond se rozrostl o 986 titulů.

Počet registrovaných dospělých čtenářů byl 1 212, dětí do 15 let bylo 425.

Bylo realizováno 36 738 výpůjček.

Shrnutí

Rok 2015 zaznamenal v MVK významnou změnu. Budova, kde sídlí knihovna, se po náročném vyjednávání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dostala bezúplatným převodem do majetku MČ Praha 20. Vedení obce začalo plánovat jeho využití.

Pro knihovnu nastal nelehký úkol - najít náhradní prostory a následné vystěhování do místa, kde by provoz knihovny, byť v omezené míře zůstal nezměněný. Jako jediným vhodným řešením vyvstaly prostory bývalého Sklenářství v podkroví na Chvalské tvrzi. Během 2. čtvrtletí nastal čas příprav a samotné stěhování probíhalo o letních prázdninách.

Od září knihovna „funguje“ bez zkrácení půjčovní doby, byť ve stísněných prostorách na adrese  Náchodská 828/28. Z těchto důvodů jsme byli nuceni na nové adrese omezit některé naše aktvity.

Těžiště akcí pro veřejnost jsme přesunuli do prostor Chvalského zámku. Knihovna přijala úkol organizovat pořad Zámecké posezení nejen pro seniory.

V říjnu 2015 si knihovna připomněla 110. výročí svého trvání.

V listopadu jsme pokračovali v cyklu Poznej země EU a tentokrát jsme představili kulturu Maďarska.

Konec roku 2015 byl ve znamení plánování koncepce knihovny po přestěhování, které plánujeme realizovat během letních prázdnin roku 2016.

Výroční zpráva za rok 2014

rok 2014 v číslech

K poslednímu dni roku bylo v evidenci 27 756 svazků knih a 31 titul periodik.

Knihovní fond se rozrostl o 1 098 titulů.

Počet registrovaných dospělých čtenářů byl 1 329, dětí do 15 let bylo 487.

Bylo realizováno 45 010 výpůjček.

Shrnutí

Rok 2014 byl skromnější co do pestrosti akcí, ale nechtěli jsme zvyšovat kvantitu an úkor kvality.

Akce První kroky do knihovny pro děti předškolního věku se rozrostl a zvýšený zájem nejen počernických MŠ, ale i z blízkého okolí (Šestajovice, Klánovice, Zeleneč) nám zabral víc času a energie.

Kromě bibliografické přípravy v rámci výuky žáků ZŠ a prvních ročníků obou počernických středních škol jsme zaznamenali i zvýšený zájem o skupinové návštěvy školních družin.

Zahájili jsme přípravu rekonstrukce knihovny, která je naplánovaná na rok 2015.

Výroční zpráva za rok 2013

rok 2013 v číslech

K poslednímu dni roku byly v evidenci 26 723 svazky knih a 30 titulů periodik.

Knihovní fond se rozrostl o 1 405 titulů.

Počet registrovaných dospělých čtenářů byl 1 310, dětí do 15 let bylo 475.

Bylo realizováno 42 227 výpůjček.

Shrnutí

V roce 2013 uspořádala knihovna v měsíci březnu setkání nejvěrnějších čtenářů i s příjemným kulturním programem. Březen je tradičně měsícem knihy, čtenářů, proto mu věnujeme pozornost. Vyvrcholením byla pak akce Noc s Andersenem, byl to již desátý ročník večera her, soutěží a následného přespávání dětí v knihovně.

Během roku úspěšně probíhal cyklus První kroky do knihovny. Je určen nejmladším dětem z MŠ.

Nejpopulárnější akcí pro veřejnost je cyklus Poznej země EU - letos to byly Dny slovinské kultury.

Během roku jsme pokračovali v celorepublikovém projektu Post Bellum – Paměť národa, kdy pamětníci vzpomínali na klíčové události našich dějin.

Koncem roku 2013 byla vypracovaná studie jako podklad pro projekci rekonstrukce budovy Náchodská 754, kde sídlí MVK.