Literární a výtvarná soutěž s postavičkami Zdeňka Milera a Václava Čtvrtka

U příležitosti výročí narození dvou osobností dětské literatury jsme pro vás připravili literární a výtvarnou soutěž.

Zúčastnit se může každý, kdo má chuť, primárně je ale soutěž určená dětem v MŠ a žákům 1. stupně ZŠ.

Letos si připomínáme 100 let od narození známého výtvarníka a ilustrátora Zdeňka Milera, mimo jiné autora slavné postavičky Krtečka, nebo loga studia Bratři v triku. Ilustroval velké množství knih, jednou z nich je i kniha o svérázném chalupníkovi Cesty formana Šejtročka, podle níž vznikl i jeden z večerníčků.

Další významnou osobností naší literatury je Václav Čtvrtek (vlastním jménem Václav Cafourek), od jehož narození uplyne letos 110 let. Je autorem mnoha pohádkových knih a příběhů, podle nichž vzniklo i mnoho večerníčků. Ve spolupráci s Československou televizí vznikly animované seriály, např. Pohádky z mechu a kapradí, Maková panenka, Rumcajs, Víla Amálka, Cesty formana Šejtročka a další.

vodnik

Soutěž probíhá od 1.3.2021 do 31.5.2021. Práce doručené po tomto datu nemohou být do soutěže zařazeny. V průběhu června dojde k vyhodnocení a ocenění. Pro vítěze máme připravené věcné ceny, ceny útěchy budou připravené pro každého účastníka. Vyhrazujeme si právo některou cenu neudělit či rozdělit v závislosti na kvalitě soutěžních prací.

Příspěvky posílejte, pokud to jen trochu jde, e-mailem na adresu detske@knihovna-hp.cz. Připojte své jméno, věk a kontaktní adresu a telefonní číslo rodičů nebo zákonných zástupců pro případnou rychlejší komunikaci. Práce doručené bez těchto údajů nemohou být do soutěže zařazeny. Kontaktní údaje slouží výhradně potřebám soutěže a nebudou v žádném případě zveřejněny (vyjma křestního jména a věku) ani poskytnuty dalším stranám. Přihláška není třeba, účastníkem soutěže se stáváte automaticky zasláním příspěvku. Ve výjimečných případech nám svůj příspěvek (vč. kontaktních údajů) můžete přinést do knihovny (předem nám ale raději dejte vědět) nebo poslat poštou na adresu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernice a my si ho do digitální podoby přepíšeme.

Při vymýšlení příběhů můžete i přecházet z pohádky do pohádky a napsat třeba o tom, jak Krtek potkal Šejtročka a společně pomohli Rumcajsovi hledat vílu Amálku…

Nejlepší práce budou zveřejněny v HP zpravodaji, na webu a FB knihovny popřípadě v dalších médiích. Účastí v soutěži automaticky souhlasíte se zveřejněním příspěvku, opačné stanovisko nám, prosíme, sdělte při jeho odevzdání.

A nyní už stačí vybrat si téma a pustit se do psaní nebo tvoření.


Kategorie NAPIŠ NOVÝ PŘÍBĚH

Můžete vymyslet příběh dle své fantazie nebo se inspirovat našimi návrhy

 • Jak Šejtroček na svých cestách potkal ohnivou vílu
 • Jak Šejtroček učil malého vodníčka počítat
 • Jak se Šejtroček ničeho nebál
 • Jak měl Šejtroček učedníka
 • Jak Šejtroček zachránil úrodu
 • Jak Křemílek s Vochomůrkou zachraňovali les
 • Jak Křemílek s Vochomůrkou hledali vodu
 • Jak Křemílek s Vochomůrkou čekali na sníh
 • Jak Křemílek s Vochomůrkou vyhlíželi jaro
 • Jak si Křemílek s Vochomůrkou opravili chaloupku
 • Jak Cipísek zabloudil do cizího města
 • Jak Rumcajs opravoval komín
 • Jak Manka uklízela chalupu
 • Jak Krtek zabloudil
 • Jak měl Krtek návštěvu
 • Jak se krtek učil zpívat

Kategorie NAVRHNI OBÁLKU KNIHY (namaluj motiv z knihy)

Použít můžete libovolnou výtvarnou techniku - kresba, malba, koláž... Vybrat si můžete jakoukoli knihu jejímž autorem je Václav Čtvrtek nebo ji ilustroval Zdeněk Miler, pouze pro inspiraci uvádíme několik nejznámějších.

 • O Krtkovi
 • Cesty formana Šejtročka
 • Vodníku Česílkovi
 • Říkání o víle Amálce
 • Pohádky z pažezové chaloupky o Křemílkovi a Vochomůrkovi
 • O makové panence a motýlu Emanuelovi
 • Čtyři Breberkos
 • Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni
 • O Rumcajsovi a loupežnickém synku Cipískovi

Hotové práce nám oskenujte nebo vyfotografujte a zašlete e-mailem na detske@knihovna-hp.cz. Nezapomeňte připojit kontaktní údaje.ZAPOJIT SE MŮŽE CELÁ RODINA

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁPADY