U příležitosti nedávného stého výročí uvedení Čapkovy divadelní hry R.U.R jsme pro Vás připravili literární a výtvarnou soutěž. Mimochodem, víte, že autorem slova ROBOT je bratr Karla Čapka Josef? Karel Čapek původně roboty nazýval laboři (podle latinského labor – práce), toto označení se mu však nelíbilo, požádal proto o radu svého bratra Josefa a slovo ROBOT (odvozeno od slova robota) bylo na světě. Poprvé zaznělo právě ve hře R.U.R a velmi rychle ho převzal celý svět.

Soutěžit může každý, žáci a studenti si rozšíří znalosti získané ve výuce, ostatní si třeba zavzpomínají na svá studentská léta a mládí...

robot

Soutěž probíhá od 1.3. 2021 do 31.5. 2021. Práce doručené po tomto datu nemohou být do soutěže zařazeny. V průběhu června dojde k vyhodnocení a ocenění. Pro vítěze každé kategorie máme připravenou věcnou cenu, ceny útěchy jsou připravené pro každého účastníka. Vyhrazujeme si právo některou cenu neudělit či rozdělit v závislosti na kvalitě soutěžních prací.

Soutěž má tři kategorie – můžete si vybrat, zda napíšete vlastní literární dílko na čapkovské téma nebo rozvinete příběh z předloženého úryvku, nebo zda vytvoříte návrh obálky na Čapkovu knihu.

Příspěvky posílejte, pokud to jen trochu jde, e-mailem na adresu detske@knihovna-hp.cz (neobdržíte - li mail s s potvrzením o doručení vašeho příspěvku, kontaktujte nás prosíme na stejné mailové adrese). Připojte svoje jméno, věk a kontaktní adresu a telefonní číslo pro případnou rychlejší komunikaci. Příspěvky bez těchto údajů nemohou být do soutěže zařazeny. Kontaktní údaje slouží výhradně potřebám soutěže a nebudou v žádném případě zveřejněny (vyjma křestního jména a věku) ani poskytnuty dalším stranám. Přihláška není třeba, účastníkem soutěže se stáváte automaticky zasláním příspěvku.

Ve výjimečných případech nám svůj příspěvek (vč. kontaktních údajů) můžete přinést do knihovny nebo poslat poštou na adresu knihovny Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernice a my si ho do digitální podoby přepíšeme.

Nejlepší práce budou zveřejněny v HP zpravodaji, na webu a FB knihovny popřípadě v dalších médiích. Účastí v soutěži automaticky souhlasíte se zveřejněním příspěvku, opačné stanovisko nám, prosíme, sdělte písemně při jeho odevzdání.

Nyní už stačí jen vybrat si některé z nabízených témat a pustit se do práce.


Kategorie NAPIŠ NOVÝ PŘÍBĚH

Vyberte si jedno nebo i více témat a pusťte se do psaní. Sami si zvolte literární žánr - můžete psát dramata, vyprávění, fejetony, úvahy... Rozsah cca 2-5 stran na PC, pokud byste psali ručně, přizpůsobte přibližný rozsah odhadem.

a) R.U.R. - příběh, kde hlavním hrdinou je robot. Pokuste se vymyslet příběh, v němž se vyskytnou následující výrazy: ROBOT - DETEKTIV - VÝBUCH - SLOVNÍK - LOKOMOTIVA

b) Povětroň - další možnost – co se přihodilo letci, který havaroval a nyní leží v nemocnici? Tři možnosti najdete v novele K. Čapka Povětroň, vymyslete čtvrtou teorii

c) Jak se co dělá? Napište krátký fejeton (nebo vyprávění, nebo jiný literární útvar) na téma „jak se dělá…“ - můžete napsat o čem sami chcete, jen pro inspiraci:

 • Jak se dělá kniha
 • Jak se dělá školní hodina
 • Jak se dělá turistika
 • Jak se dělá sport

d) Dášeňka jinak – Co se honí hlavou štěněti, které se ocitlo u svého nového pána?

e) Devatero pohádek – vymyslete další – vymyslete jakoukoliv novou pohádku, která by se dala zařadit mezi ty z knihy. Pro inspiraci:

 • Učitelská
 • Školnická
 • Popelářská
 • Zahradnická
 • Krejčovská

f) Povídky z jedné a druhé kapsy - vymyslete vlastní povídku s detektivní zápletkou. Inspirovat se můžete v knihách K. Čapka Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy

g) Cestopis - Karel Čapek je autorem několika cestopisů. Pokuste se o vlastní cestopis


Kategorie DOKONČI DLE SVÉ FANTAZIE

Je pouze na vás, jak příběh skončí. Krátké úryvky z knih Karla Čapka naleznete v souborech pod odkazy níže. Rozsah cca ½ - 1 strana na PC, pokud budete psát ručně, přizpůsobte přibližný rozsah odhadem.

Úryvky si stáhněte do svého počítače. Jak? Klikněte na dílo, které jste si vybrali, v prohlížeči se vám na nové záložce otevře úryvek. Vpravo nahoře je ikona tiskárny (pro vytištění) a ikona diskety (pro uložení). Klikněte na disketu a stáhněte si soubor ve formátu PDF. Ten si otevřete a klávesovou zkratkou ctrl+a si označte celý text. Další klávesovou zkratkou ctrl+c si označený text vložíte do schránky. Nyní si otevřete textový soubor v editoru, na který jste zvyklí (např. Word, OpenOffice...) a klávesovou zkratkou ctrl+v si text vložte. A nyní můžete začít vytvářet své literární dílo...


Kategorie NAVRHNI OBÁLKU KNIHY

Použijte libovolnou výtvarnou techniku - kresba, malba, koláž, fotografie... tvořivosti se meze nekladou. Vybrat si můžte jakoukoli Čapkovu knihu, pouze pro inspiraci uvádíme:

 • RUR
 • Válka s Mloky
 • Továrna na Absolutno
 • Věc Makropulos
 • Loupežník
 • Krakatit
 • Ze života hmyzu
 • Devatero pohádek

Hotové práce nám vyfotografujte nebo oskenujte a zašlete e-mailem na detske@knihovna-hp.cz Můžete nám je i přinést do knihovny nebo zaslat na adresu knihovny Náchodská 754, Praha 9 - Horní PočerniceZAPOJIT SE MŮŽE CELÁ RODINA

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁPADY