Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo v Chvalské stodole v pondělí 12.6.2023, účast byla hojná.

Když jsme se všichni shromáždili v sále, přivolali jsme pana krále Knihyráda Prvního. Po složení čtenářského slibu děti postupně poklekly před krále a byly pasovány na Rytíře Řádu čtenářského. Každý dostal malý dárek v podobě knížky vydané speciálně pro tyto účely, záložku a přihlášku do knihovny. Jako upomínku na pasování dostal každý ještě tzv. glejt, na němž je vytištěn slib Rytíře Řádu čtenářského. Několik fotografií z akce si můžete prohlédnout v galerii.