Výpis aktualit a článků

Metropolitní knihovna

Metropolitní knihovna je projekt pod hlavičkou Městské knihovny v Praze. Nyní se do tohoto projektu zapojuje i naše knihovna. Od 18.9.2023 tak můžete u nás vracet i knihy zapůjčené na některé z poboček Městské knihovny v Praze. Vracení těchto knih probíhá výhradně v oddělení naučné literatury v 1. patře naší knihovny. Veškeré další záležitosti spojené s Městskou knihovnou, jako je placení poplatků, případné upomínky nebo pokuty, rezervace knih z fondu Městské knihovny atd. je ale třeba i nadále řešit na pobočkách Městské knihovny v Praze.

Lovci perel 2023/2024

3. ročník

Tváří v tvář otázce vzdělání a gramotnosti dětí přicházíme se zábavnou hrou, která motivuje ke čtení, objevování příběhů a prožívání dobrodružství. Lovci perel jsou nyní již osvědčený projekt umožňující jednoduše a srozumitelně vést malé čtenáře k objevování knížek, odhalování tajemství porozumění textu a rozšiřování obzorů.

A jak to celé funguje?

V knihovně se nacházejí knihy, které jsou na hřbetu označeny samolepkou se symbolem perly. Kompletní seznam knih zapojených do projektu naleznete na www.lovciperel.cz/knihy . U nás v knihovně jsou jen některé z nich, ale perlorodky můžete samozřejmě lovit i mimo knihovnu. Abyste za ulovení perlorodky získali perlu, je třeba správně odpovědět na otázky z hrací karty ke knize. Tu obdržíte v knihovně nebo si ji můžete sami vytisknout na www.lovciperel.cz/knihy. Vyplněnou hrací kartu odevzdáte knihovnici a pokud jste otázky zodpověděli správně, získáte body a perlu. Cílem je přečíst knihu a odpovědět na otázky související s jejím obsahem, což podporuje čtení s porozuměním a umožňuje dětem objevit nové pěkné knížky. Navíc můžete odpovědět na dobrovolné otázky, které vedou k zamyšlení a vyjádření vlastního názoru a získat tak bonusovou extraperlu do náhrdelníku.

Lov začíná 1. 6. a daný ročník končí 31.5. následujícího roku. V červnu ročník vyhodnotíme a vyhlásíme vítěze.

Přihlášku do soutěže a více informací získáte v knihovně v Horních Počernicích v oddělení pro děti a mládež

Moje nejoblíbenější kniha se představuje

Literárně - výtvarná soutěž

Představte svým kamarádům vaší nejoblíbenější knihu. Napište o čem je, proč zrovna tato kniha je vaší nejoblíbenější, která z postav je vám nejbližší, kterou nemáte rádi a proč atd. Nebo si třeba představte, že jste se na jeden den ocitli v takové knize. Anebo naopak, že se vaše oblíbená postava dostala do našeho světa...

Pokud se nemůžete rozhodnout o které knize budete psát, pošlete nám klidně i více příspěvků.

Zapojit se můžete kdykoliv. Práci je však potřeba odevzdat nejpozději 31.5.2024. Požadovaný rozsah příspěvku je cca 1/2 - 1 stránka strojopisu. Pokud byste psali ručně, rozsah odhadněte. V průběhu června 2024 proběhne vyhodnocení, vyhlášení nejzdařilejšího příspěvku a odměnění autora.

Soutěžíme tentokrát ve třech kategoriích:

  1. kategorie do 10 let
  2. kategorie nad 10 let
  3. kategorie 15 - 18 let

Příspěvky posílejte, pokud to jen trochu jde, e-mailem na adresu detske@knihovna-hp.cz jako textový soubor, fotografii... Neobdržíte - li mail s potvrzením doručení vašeho příspěvku, kontaktujte nás na stejné mailové adrese. Připojte svoje jméno, věk a kontaktní adresu a telefonní číslo pro případnou rychlejší komunikaci. Příspěvky bez těchto údajů nemohou být akceptovány. Kontaktní údaje slouží výhradně potřebám soutěže a nebudou v žádném případě zveřejněny (vyjma jména a věku) ani poskytnuty dalším stranám. Přihláška není třeba, účastníkem soutěže se stáváte automaticky zasláním příspěvku.

Ve výjimečných případech nám svůj příspěvek (vč. kontaktních údajů) můžete přinést do knihovny nebo poslat poštou na adresu knihovny Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernice a my si ho do digitální podoby přepíšeme.

Nejlepší práce budou průběžně zveřejňovány na webu knihovny, vítězný příspěvek si budete moci přečíst po vyhodnocení na našem webu. Účastí v soutěži automaticky souhlasíte se zveřejněním příspěvku, opačné stanovisko nám, prosíme, sdělte písemně při jeho odevzdání.

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo v Chvalské stodole v pondělí 12.6.2023, účast byla hojná.

Když jsme se všichni shromáždili v sále, přivolali jsme pana krále Knihyráda Prvního. Po složení čtenářského slibu děti postupně poklekly před krále a byly pasovány na Rytíře Řádu čtenářského. Každý dostal malý dárek v podobě knížky vydané speciálně pro tyto účely, záložku a přihlášku do knihovny. Jako upomínku na pasování dostal každý ještě tzv. glejt, na němž je vytištěn slib Rytíře Řádu čtenářského. Několik fotografií z akce si můžete prohlédnout v galerii.

Vyhlášení výsledků čtenářské soutěžě 2022/2023

Lovci perel 2023

Děkujeme všem, kteří se letos zapojili do naší čtenářské soutěže.

Další ročník populární čtenářské soutěže pro děti a mládež LOVCI PEREL skončil v naší knihovně 31.5.2023. Ale nezoufejte, hned 1.6.2023 spouštíme ročník nový, který bude trvat do 31.5.2024. Zbývá tedy jen vyhlásit vítěze právě uplynulého ročníku. Tím se stává Martin Fischer s přibližně 8.000 přečtenými stránkami, stříbrná pozice patří letos Terezce Kučerové s přibližně 7.000 stránkami a bronz patří Matějovi Půbalovi 5.500 stránkami. Vítězům blahopřejeme, při příští návštěvě knihovny na ně čeká malý dárek. Děkujeme všem účastníkům. Číst nepřestáváme, ročník 2023/2024 právě začíná, přejeme úspěšný lov.

Noc s Andersenem 2023

23. ročník tradičního nocování v knihovně proběhl 31. března 2023 po covidové pauze i u nás v hornopočernické knihovně. V 18.00 jsme se všichni sešli v knihovně a vyrazili na procházku - divadelní představení studentů počernického gymnázia, kterým tímto mnohokrát děkujeme. Po návratu přišel čas na menší svačinku a začal doprovodný program. Ten skončil v 22.00 hodin. Kdo nebyl přihlášen na spaní, odešel domů. Spáči přespali do druhého dne, tedy do soboty 1.4.2023 a po snídani opět sami nebo s některým z rodičů odešli domů.

První kroky do knihovny

Do knihovny zavítaly tentokrát děti z MŠ Zelenečská v Hloubětíně. Dozvěděly se například jak se chovat v knihovně a ke knihám nebo k čemu knihovna slouží. Po poučení přišla na řadu činnost nejoblíběnější - prohlížení knih a první pokusy o čtení.

Březen - měsíc čtenářů

Tak jako každý rok se naše knihovna zapojuje do celostátního projektu Březen měsíc čtenářů.

V rámci tohoto projektu nabízíme novým čtenářům, kteří se do naší knihovny během března přihlásí, průkazku i roční registrační poplatek zdarma.

Naši dětští čtenáři se i nadále mohou účastnit hry Lovci perel nebo nám v literární soutěži představit svoji oblíbenou knihu.

Ve spolupráci se společností Palmknihy je pro všechny čtenáře připraven voucher na dvě e-knihy zdarma. Využít ho lze do 31.3.2023. Stačí postupovat podle návodu na obrázku níže, pokud dáváte přednost papírovému voucheru, můžete si ho vyzvednout v knihovně.

Už jsem čtenář

Knížka pro prvňáčka

Naše knihovna se od letošního roku připojuje k projektu na podporu dětského čtenářství – UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA. Projekt je určen pro žáky prvního ročníku ZŠ, a bude spojen s pasováním prvňáčků na čtenáře. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána, ilustrována a vydána výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Jak se přihlásit?

Třídy do projektu přihlašují pedagogové. Stačí do konce listopadu kontaktovat dětské oddělení knihovny a sdělit počet zúčastněných žáků (počet žáků v prvních ročnících).

Jaké jsou podmínky účasti?

Stačí alespoň jednou v průběhu školního roku navštívit se třídou knihovnu (například v rámci vzdělávacího programu PRVNÍ KROKY DO KNIHOVNY).

Pro více informací volejte dětské oddělení knihovny 702 149 721

Vyhlášení výsledků čtenářské soutěžě 2021/2022

Lovci perel 2022

Děkujeme všem, kteří se letos zapojili

Ve čtenářské hře Lovci perel jsme museli zohlednit více kritérií než jen počet přečtených knih, hodnotili jsme tedy i počet přečtených stran. Soutěž je určena žákům základních škol a víceletých gymnázií.

Kategorii čtenářů starších deseti let nám ovládly Terezy -  vítězkou se stala Tereza Ordáňová se 47 přečtenými knihami (celkem přes 9 000 stran).

Na druhém místě se umístila Tereza Kučerová (33 knih a téměř 5 000 stran)

Třetí místo patří Tereze Píchové s 21 knihami a necelými 1 500 přečtenými stranami.

V kategorii čtenářů do deseti let bylo hodnocení složitější. Co do počtu přečtených knih se vítězem této kategorie stal Martin Fischer s 36 přečtenými knihami. Druhé místo obsadila Vanesa Ela Březinová s 26 knihami a na třetím místě je s 20 knihami Matěj Půbal. Pořadím ale zamíchá přihlédnutí k počtu přečtených stran. Martin přečetl přes 6 000 stran, Vanesa Ela něco přes 1 500 stran a Matěj se v tomto případě stává vítězem, protože přečetl skoro 7 000 stran. Matějovi tedy náleží ještě čestné první místo za nejvyšší počet přečtených stran v kategorii do deseti let.

Všem lovcům gratulujeme, všichni účastníci, kteří během roku ulovili alespoň jednu perlu si mohou přijít pro svou výhru nebo aspoň cenu útěchy do dětského oddělení naší knihovny.

Další ročník spustíme zase od září.