KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM HORNÍ POČERNICE

Dojděte si k nám pro odpočinek, zábavu i poučení ...
Cílem centra je vytvářet prostor pro vzájemné setkávání různých cílových skupin a generací. Rozvíjíme mezigenerační sounáležitost a působíme preventivně proti sociálnímu vyloučení cílových skupin. Nabízíme zázemí zejména seniorům a rodinám s malými dětmi. Centrum podporuje činnost spolků a aktivity neziskových organizací, které pracují ve prospěch cílových skupin na území Horních Počernic. Pořádají se u nás osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné poradny, besedy, semináře, přednášky a společné akce na témata odpovídající zájmům a potřebám cílových skupin.
Těší se na vás koordinátorka komunitního centra Světlana Lazarová
T: 778 452 100
kulturne-komunitni-centrum-600-01
Mistni-Verejna-Knihovna-Horni-Pocernice_20191120-JachymTopol
kulturne-komunitni-centrum-600-00
KresloProHosta_JachymTopol_MVK-HP_20191120-212346

Pravidelné aktivity a akce

Tady najdete přehled pravidelně konaných aktivit Komunitního centra.

Jednorázové akce

Připravujeme stále nové akce, setkání, kurzy nebo výstavy. Těšíme se na vás.

Na co se můžete těšit?

Akce, které už byly ...

Provozní řád Kulturně komunitního centra

Provozní řád upravuje zásady fungování Kulturně komunitního centra včetně pravidel používání jeho prostorů a základních pravidel soužití v KKC, jeho provozní doby a řízení jeho aktivit.

Celé znění Provozní řádu stáhnete kliknutím na tento box...

Činnost Kulturně komunitního centra je finančně podpořena ze strukturálních a investičních fondů operačního programu OP Praha - pól růstu ČR.