Česká státnost / Milan Machovec

uveřejnil/a Kateřina Oktábcová  1. prosince 2019
odd. naučné literatury

Významný český filozof nahlíží ideu české státnosti, jak byla formována v průběhu dějin.

Za klíčové osobnosti při utváření ideje české státnosti považuje autor svatého Václava, Karla IV., F. Palackého a právě T. G. Masaryka. Své úvahy o vývoji této ideje zde předkládá čtenáři ve formě působivě napsaného eseje vysoké literární hodnoty.

Chcete další informace? Klikněte sem a dostanete se na detail tohoto titulu v Katalogu knih naší knihovny.