Ceník placených služeb a poplatků

KDY MÁME OTEVŘENO?

Pondělí 13 - 16
Úterý ...  10 - 19
Středa ... 13 - 19

Čtvrtek ... 13 - 19 Pátek ... 10 - 16

Co tady najdete?

V ceníku zjistíte, kolik stojí registrace čtenáře do knihovny, doplňkové služby - jako jsou kopírování a přístup na internet - a kolik zaplatíte při opožděném vrácení půjčených knih a za upomínky.

Registrační poplatky

Dospělí čtenáři ... 50,- Kč.

Děti od 12 do 15 let ... 20,- Kč.

Děti do 12 let ... zdarma.

Senioři od 70 let ... zdarma.

Vystavení čtenářského průkazu ... 20,- Kč.

Rezervace dokumentu

Rezervace jednoho dokumentu (platí se při vyzvednutí) ... 5,- Kč.

Sankční poplatky 

Ztráta čtenářského průkazu – vystavení duplikátu ... 20,-Kč.

Poplatky z prodlení a upomínky dokumentů 

Určují se podle počtu vypůjčených knihovních jednotek a doby překročení řádné výpůjční doby (viz níže uvedená tabulka).

Poplatky z prodlení (zpozdné)

Určují se podle počtu vypůjčených knihovních jednotek a doby překročení řádné výpůjční doby (viz níže uvedená tabulka).

 

Počet dní od konce výpůjční doby

Částka/Kč

Poplatek za oznámení/Kč

0.

5

3

-

1.

10

5

12

2.

20

10

24

3.

50

20

36

4.

99

30

55

5.

140

40

75

Poplatky za upomínání vycházejí z platných poštovních sazeb a odhadu dalších nákladů spojených se zpracováním upomínky. 

Upomínka ... 12 Kč.

Upomínka doporučeně ... 26 Kč.

Standardně se 1., 2. a 3. upomínka zasílá elektronicky, pokud čtenář poskytl knihovně e-mailovou adresu, v jiných případech se posílají všechny upomínky poštou , 4. a 5. upomínka je vždy zasílána poštou, i v případě, že čtenář e-mail poskytl. Při zaslání upomínky poštou účtuje knihovna k poplatku z prodlení poštovné dle aktuálního tarifu. 

Náhrady všeobecných škod

Čtenář je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností podle platného Občanského zákoníku.

a. Při poškození nebo ztrátě dokumentu, půjčeného mimo budovu, se požadují tyto formy náhrady: 

  • uvedení do původního stavu
  • dodání kopie (ztraceného nebo zničeného dokumentu)
  • dodání jiného vydání dokumentu
  • finanční náhrada

b. V případě ztráty, zničení nebo poškození dokumentu, rozhoduje o způsobu náhrady pověřený knihovník.

c. Za škody způsobené na ostatním majetku odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

Reprografické služby

Kopírování nebo tisk černobíle (maximálně 20 stránek): 

  • jedna strana A4 ... 2,- Kč

Kopírování nebo tisk barevně (maximálně 20 stránek):

  • jedna strana A4 ... 5,- Kč 
  • obrázek na ½ strany černobíle nebo barevně ... 12,- Kč 
  • obrázek na více jak ½ strany černobíle nebo barevně ... 20,- Kč 

Obalování učebnic a sešitů ... 10,- Kč za kus.

Použití PC 

Registrovaní čtenáři ... 1 hodina denně zdarma. 

Ostatní ... 15,- Kč / 15 minut.

Meziknihovní výpůjční služby 

Poštovné a balné tam a zpět ... 120,- Kč.

Čím se řídí ceník služeb a poplatků?

Ceník je nedílnou součástí Knihovního řádu Místní veřejné knihovny.